Jolicom heeft
geinstalleerd
voor:
POWERED BY JOLICOM®
(Post)adres:Werktijden: maandag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00 uur.
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag 09:00 tot 19:00 uur
Afspraken en opdrachten: telefonisch / email of afspraak formulier.
Na 19:00 uur staat het antwoordapparaat aan, spreek uw naam en nummer in en u
wordt zo spoedig mogelijk, de volgende werkdag, teruggebeld.

Op zaterdag zijn we beperkt bereikbaar, nemen we niet direkt op, het antwoordappa-
raat staat aan, u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld, de eerst volgende werkdag.

Opdrachten per email, in het weekend, worden zo spoedig mogelijk afgehandeld.


Disclaimer:
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling  van de website besteden,
is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Aan de inhoud
van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Jolicom® is niet aansprakelijk voor het
gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of
gevolgen.
Jolicom® geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van
de informatie, met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties. 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Betaling:
Betaling dient te geschieden volgens vastgelegde betaaltermijn welke op de factuur staat.
Mocht betaling uitblijven, dan volgt een herinnering en daarna de wettelijke procedure tot
terugname van geleverde goederen en/ of het stopzetten van diensten.


Adverteerders:
Adverteerders van geschreven media en/of internet-media, welke teksten en/of logo's gebruiken
en plaatsen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Jolicom® en menen daarvoor een factuur
te moeten sturen, hebben pech. Deze factuur zal niet worden voldaan. Dit geldt ook als er een
opdrachtbon is zonder begeleidend schrijven van Jolicom of een akkoord per email. Jolicom levert,
ten allen tijde, alle advertentiemateriaal zelf aan per email, incl.omschrijving hoe deze te plaatsen.
Is deze aanlevering er niet, dan kan er geen sprake zijn van een overeenkomst met de
advertentieverspreider.
Jolicom is een geregistreerde merknaam, misbruik van de naam is wettelijk strafbaar.

Prijswijzigingen voorbehouden.


Jolicom
Sikkelveld 1
3993 RH  HOUTEN
Contact & info
30213388
NL001993776B22
NL93 INGB 0652 067 557
NL15 KNAB 0404844073
Kamer van Koophandel:
BTW nr:
ING bank:
KNAB:

Copyright Jolicom® Houten
Deze website is bijgewerkt op: 26 februari 2021
Computer-services en installatie-techniek
Sikkelveld 1  -  3993 RH  -  HOUTEN  -  030 - 850 4228
Jolicom  Houten
®
KvK 30213388 - BTW nr. NL001993776B22  -  Bank KNAB: NL15 KNAB 0404 8440 73
privacy verklaring      A V G